• Karta Mieszkańca - daje Ci ogromne
    możliwości korzystania z darmowych usług
    oraz wielu atrakcji

panorama
powrót

Zarejestruj się

Twoje dane osobowe
Do utworzenia hasła użyj minimum ośmiu znaków, w tym liter, cyfr i znaków specjalnych
Wymagane zgody

Zaznacz wszystkie wymagane zgody

Zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu Przystąpienia do Programu Puławska Karta Mieszkańca

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wraz z wizerunkiem, zawartych w niniejszym wniosku o wydanie karty, w ramach Programu „Puławska Karta Mieszkańca” wprowadzonego Uchwałą Nr LXIX/591/24 Rady Miasta Puławy z dnia 29 lutego 2024 r. przez Urząd Miasta Puławy w zakresie realizacji wniosku, wydania Puławskiej Karty Mieszkańca, wydania duplikatu karty, przedłużenia ważności karty, zablokowania karty utraconej oraz identyfikacji uczestnika programu  i przysługujących mu ulg i uprawnień. Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail: iod@um.pulawy.pl;

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych

Wyrażam dobrowolną zgodę na  otrzymywanie w formie wiadomości email lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej informacji o ofertach partnerów Programu Karty Mieszkańca wysyłanych za pośrednictwem mechanizmów wysyłki masowej. Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail: iod@um.pulawy.pl;

Posiadasz już konto? Zaloguj się