kwotowa

Zniżki na pływalnię - HALA SPORTOWA – al. Partyzantów 11

  Rodzaj biletu Z Puławską Kartą Mieszkańca

PŁYWALNIA

60 min. + 15 minut na przebranie

Bilet normalny- 15,00 PLN  (każde rozpoczęte następne 6 min - 1,50 PLN)

14,00 PLN

(każde rozpoczęte następne 6 min - 1,50 PLN)

PŁYWALNIA

60 min. + 15 minut na przebranie

Bilet ulgowy - młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści za okazaniem ważnej legitymacji, osoba niepełnosprawna za okazaniem dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni osób niepełnosprawnych, opiekunowie prawni lub faktyczni uczestniczący w Programie „Duża Puławska Rodzina” za okazaniem karty

10,00 PLN (każde rozpoczęte następne 6 min - 1,00 PLN)

9,00 PLN

( każde rozpoczęte następne 6 min
- 1,00 PLN)

PŁYWALNIA z wejściem do sauny

60 min. + 15 minut na przebranie

Bilet normalny - 20,00 PLN (każde rozpoczęte następne 6 min - 2,00 PLN)          

18,00 PLN

każde rozpoczęte następne 6 min
- 2,00 PLN  

PŁYWALNIA z wejściem do sauny

60 min. + 15 minut na przebranie

Bilet ulgowy - 16,00 PLN (każde rozpoczęte następne 6 min – 1,60 PLN)

14,00 PLN

PŁYWALNIA

60 min. + 15 minut na przebranie

Bilet dla dziecka do lat 7  - 1 PLN (każde rozpoczęte następne 6 min – 0,10 PLN)

 

PŁYWALNIA

60 min. + 15 minut na przebranie

Bilet ulgowy na wskazane godziny w okresie ferii zimowych - młodzież szkolna, studenci za okazaniem ważnej legitymacji - 2 PLN (każde rozpoczęte następne 6 min – 0,20 PLN)  

PŁYWALNIA

60 min. + 15 minut na przebranie

Grupy zorganizowane (min. 10 osób) - młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści za okazaniem ważnej legitymacji - 8 PLN (każde rozpoczęte następne 6 min – 0,80 PLN)  

PŁYWALNIA 

Karnet 5-wejściowy 

(ważność karnetu - 30 dni od dnia zakupu)

60 min. + 15 minut na przebranie

normalny   - 60 PLN

ulgowy - 40 PLN

normalny - 54 PLN

ulgowy - 36 PLN

PŁYWALNIA

Karnet 5–wejściowy z wejściem do sauny (ważność karnetu - 30 dni od dnia zakupu)

normalny - 90 PLN

ulgowy - 70 PLN

normalny - 81 PLN

ulgowy - 63 PLN

PŁYWALNIA 

Karnet miesięczny
– nauka pływania dla dzieci 
- 2 x 45 min. w tygodniu

140 PLN 126 PLN


 

Miejsce

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach